Como obter o Informe de Vida Laboral

Como obter o Informe de Vida Laboral

En moitas ocasións expuxémonos se, ao estar dados de alta no réxime especial integrado no réxime xeral no que se nos inclúen aos artistas, as cotizacións que tivemos ao longo da nosa travesía polo mundo da verbena son todas as que son e son todas as que están. Ademais, resulta dunha importancia crave coñecelas para cumprir con algúns dos requisitos que desde o  SEPE esíxensenos para poder acceder a algún tipo de prestación que desde o noso réxime pódense gozar.

Devandito o cal, e a continuación, vanse especificar que pasos hai que seguir para poder obter dun xeito sinxelo e gratuíto o noso INFORME DE VIDA LABORAL, que é aquel no cal se recollen todas as situacións de alta ou baixa dunha persoa no conxunto dos distintos réximes do sistema da Seguridade Social.

Así pois, seguiremos os seguintes pasos:

  • O primeiro que temos que facer é dirixirnos á Sede electrónica da Seguridade Social (https://sede. seg-social. gob.es/). Unha vez alí, accederemos á sección chamada “Cidadáns”, situada no menú superior e seleccionaremos “Informes e certificados”.
  • Entre todos os trámites que aparecen dispoñibles, elixiremos o referido a “Informe de vida laboral” e seleccionarémolo. Cando se produza o seu despregamento, mostraranse as 5 formas a través das cales podemos acceder a ese documento, que son: certificado electrónico, usuario e contrasinal do sistema da Seguridade Social, sistema Cl@ve, sen certificado ou mediante SMS.

A opción referente a “Sen Certificado” permitiranos obter o informe de vida laboral fisicamente no noso domicilio, o que conste na base de Datos da Tesourería Xeral da Seguridade Social, achegando os nosos datos persoais co obxectivo de comprobar a nosa identidade. Só supoñerá elixir esa opción e encher os datos que se nos pidan.

O resto de vías de acceso, nos que haberá que identificarse dixitalmente, permitiranos descargar a vida laboral no noso dispositivo ou consultalo directamente na páxina web.

É doado, verdade? A información é poder. Goza da túa.

Deixa unha resposta

Share via
Send this to a friend